PressΔελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 25/1/21

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ και ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Αντωνίου Βούλγαρη του Διονυσίου

Περιφερειακού Συμβούλου

Επικεφαλής Παράταξης ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ

Διευθ: Κριού 23 Χαλκίδα

e-mail: vouleretria@gmail.com

Α/Α: .1/2021                                                                            Χαλκίδα 25. 01 .2021

Προς: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γεν. Δ/νση Εσωτερικης Λειτουργίας -Δ/νση Διοίκησης

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου

Υψηλάντη 1, ΤΚ 35 131 Λαμία

ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑ.- ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στον επίσημο ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου  (ΗΠΜ) είναι ανηρτημένη η Μελέτη Περιβαλλοντικής Τροποποίησης  της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών (ΑΕΠΟ)  έργου οροθετημένου στο Δήμο Καρύστου 11 ενοποιημένων αιολικών σταθμών (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 213 MW αποτελούμενο από 71 ανεμογεννήτριες. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Καφηρέως. Το έργο αυτό ανήκει στα συμφέροντα του ομίλου “ΤΕΡΝΑ”.

Στον συνημμένο πινάκα του ΗΠΜ υπηρεσιών και φορέων προς γνωμοδότηση η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε καθεστώς αναμονής γνωμοδότησης. Η καταληκτική ημερομηνία γνωμοδότησης είναι 3/2/2021. Για ένα άλλο παρόμοιο έργο και παρόμοιας διαδικασίας αδειοδότησης, συμφερόντων της ίδιας εταιρίας αποτελούμενο από 7 ΑΣΠΗΕ με 49 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 147 MW, στην περιοχή του Καφηρέα, μετά από ερώτηση μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο  αποποιηθήκατε της πολιτικής ευθύνης να γνωμοδοτήσει η Περιφέρεια και ήδη εξεδόθη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών (ΑΕΠΟ) στις 23/12/2020..

Τα δυο αυτά έργα συνολικά 120 ανεμογεννητριών ενοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων στις 21 Δεκεμβρίου 2020 από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Αξιοποιώντας το ειδικό πλαίσιο fast track διαδικασιών, για την διευκόλυνση και επιτάχυνση διοικητικών και αδειοδοτικών διαδικασιών, για φοροαπαλλαγές  όσο και για προνόμια προστασίας και περιορισμών για την άσκηση νόμιμων ενστάσεων και προσφυγών, γίνεται πλέον προφανές ότι ο απώτερος κύριος σκοπός είναι να βάλουν χέρι στα κονδύλια  του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-26 για την «Πράσινη Ανάπτυξη» προς χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών.

Το έργο αυτό είναι ένα επιπλέον οικονομικό σκάνδαλο εν εξελίξει σε βάρος του Έλληνα Πολίτη ως καταναλωτή. Κι αυτό γιατί, όπως φαίνεται από το Μητρώο Συμβάσεων ΑΠΕ του ΑΔΜΗΕ,  υπάρχει οριστική πρόσφορα σύνδεσης που σημαίνει ότι το έργο δεν θα ενταχθεί στο καθεστώς ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφοράς τιμής σε δημοπρασία της ΡΑΕ αλλά θα πληρώνεται από τους  καταναλωτές με προσαυξημένη εγγυημένη τιμή παραγόμενου ρεύματος διπλάσιας της τρέχουσας Οριακής Τιμής Συστήματος !

Ένα, στην πραγματικότητα υφιστάμενο έργο, εντάσσεται από την Κυβέρνηση, ως νέα επένδυση σε ευνοϊκές διατάξεις ώστε να επιδοτηθεί επιπλέον. Η «ΤΕΡΝΑ» λοιπόν, η οποία ήδη έχει περάσει στα χέρια μεγάλης ολλανδικής κατασκευαστικής εταιρείας,  επιδιώκει και να επιδοτηθεί για την κατασκευή του έργου και για να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες και να πληρώνεται σε εγγυημένη τιμή.  

Τα δυο ενοποιημένα έργα βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου  Καρύστου και κυρίως εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως.

Σύμφωνα με  τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ίδιας της ανεξέλεγκτης Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ) για τα στοιχεία πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα)  στον Καφηρέα υπάρχει υπέρβαση κατά 72,76% του μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού τυπικών ανεμογεννητριών ως αυτή υπολογίζεται από τη σχετική νομοθεσία ( Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ, ΚΥΑ 49828/2008). Η ΡΑΕ δηλαδή παρανομεί επισήμως, δίνοντας άδειες κατά παράβαση του Ειδικού Χωροταξικού. Σημειώνουμε ότι στη Θίσβη Βοιωτίας, η  ίδια η ΡΑΕ για να αδειοδοτήσει πάνω από το 100% της φέρουσας ικανότητας ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων. Το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων ενέκρινε υπέρβαση 35% στις 23-12-2019. (Και στη Θίσβη όμως, υπάρχει πλέον  υπέρβαση –του αυξημένου ποσοστού- κατά  3%.)

Για την Καρυστία όμως και τον Καφηρέα, η ΡΑΕ όχι μόνο παρανομεί συνειδητά, αλλά η ΤΕΡΝΑ εντάσσει το παράνομα αδειοδοτηθέν έργο στις στρατηγικές επενδύσεις! 

Και τα δυο αυτά έργα στο σύνολο τους (ανεμογεννήτριες, συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης)  ευρίσκονται εντός θεσμοθετημένης περιοχής προστασίας του δικτύου Natura, ενώ το Ελληνικό κράτος στις 17-12-2020 καταδικάστηκε από Δικαστήριο της ΕΕ  για μη-συμμόρφωση στην οδηγία για τους οικοτόπους. Το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την αιολική παραφροσύνη στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας ξεπερνά κάθε όριο ανοχής.

Η περιβαλλοντική καταστροφή επεκτείνεται τώρα πλέον και στη περιοχή της Κεντρικής Ευβοίας. Η κυβέρνηση ενέταξε στις στρατηγικές επενδύσεις σύμπλεγμα  από 104 ανεμογγενήτριες συνολικής ΙΣΧΥΟΣ 450,6 ΜW στα βουνά της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, συμφερόντων της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ». Κι άλλες επιδοτήσεις, κι άλλες φοροαπαλλαγές.

Για όλα αυτά τα έργα και ειδικά αυτά τα δυο έργα της ΤΕΡΝΑ στην Καρυστία,  το Περιφερειακό Συμβούλιο  πρέπει να πάρει θέση και να γνωμοδοτήσει το συντομότερο δυνατόν.

Αυτό οφείλει να πράξει σεβόμενο την πολιτική του υπόσταση, τα πρόσφατα ψηφίσματα του αλλά και τα όσα κατά καιρούς ελέχθησαν δημοσίως εντός  του Περιφερειακού Συμβουλίου από επικεφαλής παρατάξεων, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες και συμβούλους!

Α. Αιτούμαστε να συζητηθεί το θέμα προ ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 27-01-2021.

Β.Ερωτώνται ο  Περιφερειάρχης κ. Φ. Σπανός

και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος-Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της ΠΣΤΕ

  1. Τι γνώμη έχετε για την υπέρβαση κατά 78% των ορίων πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα) στον Καφηρέα; Τι θα κάνετε για να τηρηθεί η νομιμότητα;
  2. Γιατί η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν λαμβάνει υπ’ όψην της τα ψηφίσματα του Δήμου Καρύστου που ζητάνε να μην τοποθετηθούν νέες ανεμογεννήτριες; Επίσης γιατί δεν λαμβάνει υπ’ όψην της και την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας;
  3. Συμμετείχε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διαβούλευση των στρατηγικών επενδύσεων σχετικά με αυτά τα δύο τεράστια συγκροτήματα ανεμογεννητριών στην Εύβοια; Αν ναι, ποια ήταν η γνώμη της.
  4. Τι προτίθεται να κάνει η διοίκηση της Περιφέρειας σε σχέση με τις «στρατηγικές» αυτές επενδύσεις;

Αντώνιος Δ. Βούλγαρης

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

25/01/2021

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close