PressΔελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-02-2022

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Πληροφορηθήκαμε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ENTERPRISE GREECE ότι ξεκίνησε η διαδικασία  «Διαβούλευσης Επενδυτικού Σχεδίου υπαγωγής στο νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων» του επενδυτικού φακέλου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ», (υπ’ αριθμ. 8500/30-9-2021 αίτηση). Σύμφωνα με την τετρασέλιδη σύνοψη της επένδυσης  που αναρτήθηκε προς διαβούλευση:

«Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από έξι (6) αιολικά πάρκα με συνολικά πενήντα οκτώ (58) ανεμογεννήτριες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 299,6 MW και συνολικής ετήσιας παραγωγής 1.088,31 GWh. Το υπό μελέτη έργο θα υλοποιηθεί σε περιοχή εγκατάστασης στο νότιο τμήμα της Νήσου Σκύρου, το οποίο υπάγεται στο Δήμο Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την υποθαλάσσια διασύνδεση του έργου με την Εύβοια. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρική διασύνδεση των 6 αιολικών πάρκων περιλαμβάνει διασύνδεση και τις αναγκαίες εργασίες επέκτασης εντός του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Αλιβερίου- Εύβοια μέσω υποβρυχίων και υπόγειων κυκλωμάτων (150kV AC) για την διασύνδεση με το Σύστημα από τη νήσο Σκύρο έως τη νήσο Εύβοια, όπως φαίνονται στο ακόλουθο τοπογραφικό διάγραμμα.»

Παρατηρούμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 17 ν.4608/19 που ίσχυε την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και τις όμοιες του άρθρου 13 του ν.4864/2021 που ισχύει σήμερα), μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αναρτά τα βασικά στοιχεία του φακέλου και μία επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στον ιστότοπο της και καλεί σε δημόσια διαβούλευση το κοινό και τους συναρμοδίους φορείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αναρτηθεί μόνο η επιτελική σύνοψη η οποία περιέχει ελάχιστα, ελλιπή  στοιχεία του φακέλου. Αναρωτιώμαστε, κλήθηκε από την ENTERPRISE GREECE όπως προβλέπεται θεσμικά ο Δήμος Σκύρου και  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διαβούλευση;
  2. Ο περισσότερες ανεμογεννήτριες χωροθετούνται εντός της περιοχής GR2420006 «Σκύρος: Όρος Κόχυλας», η οποία έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών ΝΑTURΑ 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (SΑC-Special Area of Conservation) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ορνιθοπανίδας (SPA-Special Protection Area), ενώ τμήμα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης με την Εύβοια  βρίσκεται εντός της προστατευόμενη περιοχής με κωδικό GR2420009 (ΖΕΠ) – «Νησίδες Σκύρου και Θαλάσσια Περιοχή» του δικτύου NATURA 2000. Διαχειριστικά σχέδια για τις προστατευόμενες αυτές περιοχές -απαραίτητα για να προχωρήσει οποιοδήποτε έργο- δεν υπάρχουν, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Επιπλέον, τα εν λόγω έργα προτείνεται να κατασκευαστούν (στο σύνολό τους) εντός δασικών εκτάσεων, για τα οποία ο επενδυτής δύναται να αιτηθεί σχετική έγκριση επέμβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  3. Η επένδυση αυτή, και η τοποθέτηση μεγάλων αιολικών σταθμών στο όρος Κόχυλας της Σκύρου έχει ξεκινήσει τουλάχιστον  από το 2010, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας και σταμάτησε μετά την απόφαση 51979/21.12.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της νήσου Σκύρου και των γύρω νησίδων του Δήμου Σκύρου και της Νήσου Πρασούδας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας». Κατά της υπουργικής αυτής απόφασης προσέφυγε στο ΣτΕ η εταιρεία  «Αιολική Νότιας Σκύρου Α.Ε.», η ίδια που ζητά τώρα ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις. Ο Δήμος Σκύρου έκανε παρέμβαση υπέρ της Υπουργικής Απόφασης. Με την απόφαση 1690/2020 (Ε΄Τμήμα) το ΣτΕ δικαίωσε απόλυτα την υπουργική απόφαση και το Δήμο και απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας. Βλέπουμε  σήμερα την ίδια εταιρεία όχι μόνο να ζητά να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο έργο άλωσης προστατευόμενων περιοχών της Σκύρου από βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις, αλλά να ζητά και την ένταξη της επένδυσης  στο νόμο των στρατηγικών επενδύσεων. Σημειώνουμε ότι στο κείμενο της «επιτελικής σύνοψης»  της επένδυσης δεν αναφέρονται τα κίνητρα που ζητά οι εταιρεία (πχ. Επιδότηση, φοροαπαλλαγές, επιτάχυνση διαδικασιών), κάτι που αποτελεί σοβαρή έλλειψη.
  4. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Σκύρου με σωρεία αποφάσεων του και εκφράζοντας τη βούληση των κατοίκων του νησιού, είναι απόλυτα αντίθετο με την εγκατάσταση των αιολικών αυτών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο νησί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

  1. Ενημερώθηκε επισήμως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως συναρμόδιος φορέας για τη διαδικασία ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις, των αιολικών αυτών σταθμών στη Σκύρο; Έχει λάβει γνώση των στοιχείων της επένδυσης; Προτίθεται να ζητήσει τα παραπάνω στοιχεία;
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4608/2019 που διέπει την διαδικασία της συγκεκριμένης επένδυσης: «Ο Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής, Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικούς φορείς της επιχειρηματικότητας του κλάδου ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Ομοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί για τη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών προερχόμενοι από τον τόπο όπου σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.» Κλήθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να γνωστοποιήσει τις απόψεις της στην Δ.Ε.Σ.Ε.;
  3. Θα συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (για να στηρίξει την προσπάθεια των πολιτών της Σκύρου) στη διαδικτυακή διαβούλευση που λήγει στις 23/2/2022; Την καλούμε να το κάνει.

Πέραν των συγκεκριμένων ερωτημάτων που χρήζουν άμεσης απάντησης αιτούμαστε την ένταξη σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου (με την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Σκύρου) ώστε να ληφθεί απόφαση με την οποία:

  • Θα ληφθεί απόφαση με την οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πάρει σαφή και τεκμηριωμένη θέση για την συγκεκριμένη υπόθεση χωροθέτησης των αιολικών αυτών εγκαταστάσεων στη Σκύρο και την ένταξη τους στο νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων.
    • Η διοίκηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα δεσμευτεί να παραστεί στη σχετική συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και να στηρίξει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Χαλκίδα 17.02.2022

Αντώνιος Δ. Βούλγαρης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ”
19/02/2021

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close