PressΔελτία Τύπου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Κε Περιφερειάρχη ,

Με την 11-8-2021 ανοιχτή επιστολή μου, είχα εκφράσει την έντονη αντίθεση μου στη δημιουργία της ειδικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας με επικεφαλής τον κ. Σταύρο Μπένο αναφέροντας: ‘’Η συγκρότηση της «Επιτροπής Μπένου» παραβιάζει ανοιχτά όλες αυτές τις συνταγματικές και λοιπές νομικές προβλέψεις, αφαιρεί με βίαιο τρόπο αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση και τις μεταφέρει σε μια διορισμένη επιτροπή, χωρίς οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία. Είναι μια πρωτοφανής προσβολή στην ίδια την έννοια της Αυτοδιοίκησης.’’.

Δύο μήνες μετά, βλέπουμε με έκπληξη τα εξής:

  1. Επίσημη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας δεν υπάρχει. Όσο κι αν ψάξαμε, επίσημη διοικητική πράξη συγκρότησης επιτροπής δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, στο σύστημα «Διαύγεια» ή οπουδήποτε αλλού. Αν υπάρχει τέτοια πράξη παρακαλούμε να την κοινοποιήσετε σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ότι ενέργειες κάνει επομένως ο κ. Μπένος γίνονται με προφορική ανάθεση από τον Πρωθυπουργό, κατά παράβαση οποιασδήποτε διοικητικής νομοθεσίας, πρακτικής και δεοντολογίας.
  2. Στα πλαίσια διαδικασίας που έλαβε χώρα στη Λίμνη Ευβοίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο κ. Μπένος παρουσίασε το «όραμα» του για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, το οποίο περιλαμβάνει 10 πυλώνες, έχουν ανατεθεί 10 μελέτες, μεταξύ άλλων, το Master Plan της ανασυγκρότησης, το Master Plan των υποδομών, το Master Plan για το νέο δάσος (ξαναρωτάμε τι σημαίνει ‘νέο δάσος’), τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτη της νέας τουριστικής ταυτότητας κ.λπ. Οι ανάδοχοι των 8 μελετών έχουν ήδη επιλεγεί από τον κ. Μπένο και είναι κυρίως ιδρύματα και «δεξαμενές σκέψης» που έχουν ιδρυθεί από τον ΣΕΒ και από εφοπλιστές. Τους αναδόχους μελετών για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια θα τους επιλέξει μάλιστα μόνος του ένας άνθρωπος, ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κ. Δημήτρης Οικονόμου. Μόνος του. Τις μελέτες θα τις χρηματοδοτήσουν διάφοροι χορηγοί από το «καλάθι» χορηγών του Σωματείου «Διάζωμα», πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Μπένος. Η υλοποίηση όμως του προγράμματος θα γίνει από δημόσιους πόρους, με το εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που αντλεί πόρους από Ταμεία και Προγράμματα της ΕΕ, το εθνικό σκέλος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όποια άλλα δημόσια χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχουν. Με λίγα λόγια, για τη Βόρεια Εύβοια η κυβέρνηση -με την ανοχή και σιωπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- εκχωρεί το στρατηγικό χωροταξικό, πολεοδομικό και οικονομικό προγραμματισμό της Εύβοιας σε πολύ συγκεκριμένους ιδιώτες. Τα χρήματα όμως για την υλοποίηση θα είναι χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.
  3. Σχολιάζοντας αυτή την πρωτοφανή διαδικασία, ο κ. Γεώργιος Χριστοφορίδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας ανέφερε σε σχετική συνεδρίαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής στις 28-9-2021 (όπου κλήθηκε ως αρμόδιο Επιμελητήριο) τα εξής: «προκύπτει αναμφισβήτητα ότι το λεγόμενο εγχείρημα αποκατάστασης αποτελεί πράγματι, σύμφωνα τουλάχιστον με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα νέο “Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της Εύβοιας”. Είναι μάλιστα και κάτι παραπάνω, αφού, όπως προκύπτει από τα αντικείμενα των μελετών, δεν περιορίζεται στη θέσπιση γενικών αρχών και κατευθύνσεων (όπως κάνουν τα Περιφερειακά Σχέδια). Αντίθετα, υπεισέρχεται και υποκαθιστά και τα επόμενα επίπεδα του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αφού φτάνει μέχρι και την εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, συνενώσεις οικισμών κ.λπ. (Τι σημαίνει άραγε αυτό; Ότι θα οικοδομηθούν οι δασικές και η γεωργική γη που μεσολαβούν ανάμεσα στους αγροτικούς οικισμούς της Εύβοιας;) Όπως ήταν φυσικό, διερωτήθηκα μήπως υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση με την οποία η Βουλή αποφάσισε να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, και δη τη νομοθεσία περί χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και τη νομοθεσία περί ανάθεσης μελετών. Τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί βέβαια να θεωρηθεί η διάταξη του Νόμου 4622/2019 (περί επιτελικού κράτους), σύμφωνα με την οποία ο Πρωθυπουργός συνιστά επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη προγραμμάτων ή νομοσχεδίων, στις οποίες μπορεί να μετέχουν και ιδιώτες. Η διαδικασία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού είναι ήδη νομοθετημένη και αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε πολλά στάδια και διεξάγεται από τα όργανα της επαγγελματικής Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία ασκούν ουσιαστικές αρμοδιότητες αντίστοιχες προς τις ειδικότητές τους. Η διαδικασία αυτή προδήλως δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την απλή υπογραφή ή έγκριση σχεδίων που έχουν εκπονήσει με δικά τους στελέχη και δικές τους διαδικασίες κάποιοι ιδιώτες, όσο έμπειροι και έγκριτοι κι αν είναι αυτοί. Υπενθυμίζω ότι, κατά το Σύνταγμα και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ανήκει στον σκληρό πυρήνα του κράτους και δεν μπορεί να εκχωρηθεί ούτε καν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όσο για τη νομοθεσία περί ανάθεσης μελετών, και αυτή είναι ιδιαίτερα τυπική και μάλιστα σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των μελετών, η διαφάνεια και ιδίως οι αρχές του ανταγωνισμού. Ρύθμιση, λοιπόν, που να αφαιρεί τις σχετικές αρμοδιότητες από τα αντίστοιχα Υπουργεία και να εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό να τις αναθέσει σε Επιτροπή, δεν βρήκα και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ακόμα βέβαια και αν υπήρχε ή αν θεσπιστεί αύριο μεθαύριο, θα γεννούσε πρωτοφανή συνταγματικά ζητήματα. Αν δηλαδή, υπό την ισχύουσα συνταγματική τάξη, το κράτος μπορεί να επιλέξει να απεκδυθεί των συνταγματικών του υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, επειδή του πέφτουν βαριές και θεωρεί ότι κάποιος άλλος μπορεί να τις κάνει καλύτερα.               » Οι παρατηρήσεις αυτές του κ. Χριστοφορίδη περιγράφουν με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο το είδος και το μέγεθος των παραβιάσεων της νομοθεσίας που φτάνουν στην παραβίαση της συνταγματικής τάξης.  Περιγράφουν επίσης μια διαδικασία που γίνεται ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των αυτοδιοικητικών θεσμών.
  4. Τα   πράγματα είναι, όμως, ακόμη χειρότερα. Ο κ. Χριστοφορίδης θεωρεί ότι ο κ. Πρωθυπουργός έχει συστήσει με διοικητική πράξη κάποια επιτροπή με συγκεκριμένη δομή, μέλη, και υπεραρμοδιότητες. Κάτι τέτοιο όμως, όπως προανέφερα, δεν έχει γίνει. Άρα όλη η διαδικασία «ανασυγκρότησης», όχι μόνο  εκχωρείται σε ιδιώτες χωρίς διαφάνεια, αλλά γίνεται με προφορικές εντολές και δελτία τύπου του Πρωθυπουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανωτέρω αναφερόμενη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής στις 28-9-2021, ο κ. Μπένος αναφέρεται ως συμμετέχων ως εξής: {Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα»}. Κι αυτό γιατί δεν έχει καμιά άλλη ιδιότητα. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι η ανασυγκρότηση της Β.Εύβοιας έχει ανατεθεί σε ένα σωματείο που έχει σαν σκοπό την προστασία των αρχαίων θεάτρων και αρχαιολογικών χώρων;
  5. Με αυτή την πρωτοφανή επιλογή και μεθόδευση, οδηγούνται σε διασυρμό μια σειρά θεσμοί και φορείς. Ο κ. Μπένος κινείται ανεξέλεγκτος, επισκέπτεται τον υπουργό Τουρισμού και δηλώνει ότι «σε αυτό το σχέδιο που θα έχει δέκα πυλώνες, ο πυλώνας του τουρισμού είναι κορυφαίος». Επισκέπτεται μαζί με κυβερνητικά στελέχη τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Γεωργία κ. Γιάννους Βοϊτσεχόφσκι και σύμφωνα με το δελτίο τύπου : «στάθηκε ιδιαίτερα στη μελέτη για την αγροδιατροφή, που όπως είπε, θα κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις για το νέο δάσος – γιατί εκεί έχουμε δύο μεγάλες κοινότητες, τους μελισσοπαραγωγούς και τους ρυτινοσυλλέκτες που επλήγησαν καίρια. “Η αγροδιατροφή θα είναι κυρίως εκείνη που θα “αιματοδοτήσει” τον νέο τουρισμό της περιοχής”, είπε ο κ. Μπένος, προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό επελέγη το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλης”, το οποίο είναι το καλύτερο στη χώρα, στο σχεδιασμό έργου και τη σύνθεση των τριών πυλώνων, της φύσης, της αγροδιατροφής και του τουριστικού προϊόντος.»  Με λίγα λόγια, ο κ. Μπένος επιβάλει  το προσωπικό του «όνειρο» για την Β.Εύβοια χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αναθέτει μελέτες, επιλέγει συνεργάτες και αναδόχους μόνος του. Κι όλα αυτά,  συνοδευόμενος από υπουργούς, υφυπουργούς  και υπηρεσιακούς παράγοντες που τον ακολουθούν μαζί με εκπροσώπους Ιδρυμάτων. Στην τελευταία μάλιστα συνάντηση του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ήταν μαζί και ο «αναπληρωτής του κ. Μπένου στην Επιτροπή κ. Γιάννης Ζηρίδης »(;;). Σε μια επιτροπή που δεν υπάρχει, ορίστηκε και αναπληρωτής.
  6. Φοβόμαστε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι το πρότυπο λειτουργίας της Δημοκρατίας όπως τη φαντάζεται ο κ. Πρωθυπουργός, αλλά και ο κ. Μπένος.   Ένας   «άριστος» αναλαμβάνει άτυπα όλες τις αρμοδιότητες χωροταξικού, πολεοδομικού, οικονομικού, αναπτυξιακού σχεδιασμού που ανήκουν στο κράτος. Την εκχωρεί σε ένα στρατό ιδιωτικών συμφερόντων που συνεπικουρεί τον «άριστο» και επιβάλλει τον σχεδιασμό των ιδιωτών στο κράτος και την κοινωνία.  Στη συνέχεια το κράτος χρηματοδοτεί την υλοποίηση του σχεδιασμού των ιδιωτών. Κατά παράβαση όλων των νόμων και διαδικασιών, κατά παράβαση αυστηρών συνταγματικών  επιταγών. Κι αυτό λέει η κυβέρνηση είναι το μοντέλο για την αποκατάσταση όλων των πληγεισών περιοχών. Την ίδια ώρα η βορειοανατολική Εύβοια πνίγηκε με την πρώτη βροχή.

Κε Περιφερειάρχη,

Τα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας με ευρεία συναίνεση, έχουν εκπονήσει το δικό τους πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει δημοσιοποιηθεί και μπορεί να υλοποιηθεί με δημόσιους πόρους στη λογική της ΟΧΕ, σε συνεργασία με τους δημόσιους πανεπιστημιακούς φορείς της χώρας μας. Πέρα από τη θεσμική της υποχρέωση και αρμοδιότητα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μαζί με τους Δήμους και την τοπική κοινωνία είναι ικανή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ολιστικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Όπως είπαμε εξ αρχής, πιστεύουμε ότι «Θεσμικά, πολιτικά και ηθικά, μόνο μια διαδικασία δημοκρατικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, με λαϊκές συνελεύσεις που θα παίρνουν δεσμευτικές αποφάσεις, με επιστημονική και διοικητική στήριξη από την Αυτοδιοίκηση, ένα κοινωνικό μέτωπο ενότητας και συνεργασίας με συντονιστή την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  μπορεί να  οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον τη Βόρεια Εύβοια.»

Η άποψη σας για τις δραστηριότητες του κ. Μπένου και της προσπάθειας της κυβέρνησης για εμπέδωση ενός βαθύτατα αντιδραστικού, παράτυπου αλλά και αντισυνταγματικού πρότυπου ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, ενός επικίνδυνου πρότυπου λειτουργίας τελικά της ίδιας της δημοκρατίας, πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα.

  1. Δέχεστε την εκχώρηση του στρατηγικού χωροταξικού, πολεοδομικού, αναπτυξιακού και οικονομικού προγραμματισμού της Εύβοιας σε ιδιώτες;
  2. Δέχεστε έναν σχεδιασμό που γίνεται ερήμην της κοινωνίας, των αυτοδιοικητικών οργάνων, σχεδιασμό που εκφράζει τα «όνειρα» και τα συμφέροντα ιδιωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων;
  3. Δέχεστε την συστηματική παραβίαση νόμων και διαδικασιών;
  4. Δέχεστε η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ιδιωτικών «ονείρων» να είναι δημόσιο χρήμα, χρήμα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών;

Σας καλούμε να απαντήσετε κε Περιφερειάρχη.

Καλούμε όλες τις Περιφερειακές Παρατάξεις και τους Περιφερειακούς Συμβούλους να πάρουν θέση σε αυτά τα ερωτήματα.

Καλούμε τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής να εκτιμήσουν την κατάσταση και να τοποθετηθούν.

Χαλκίδα, 11-10-2021

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Περιφερειακός Σύμβουλος

Επικεφαλής Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά»

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close